VILDSVINSJOUREN - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSJOUREN

Jägareförbundet Södermanland kommer tillsammans med LRF Södermanland att upprätta listor på intresserade vildsvinsjägare. Det primära syftet är att lantbrukare som har problem med vildsvin i grödorna ska kunna hitta intresserade personer som kan utföra jakten. Från jägareförbundet ser vi det som en möjlighet för jägare att få tillgång till jakt och från LRF så är ju nyttan att deras medlemmar får hjälp att begränsa skadorna i växande gröda.

 

Lista med jägare (fördelat på jaktvårdskretsar, med en extra flik för jägare från angränsande län.
Uppdaterad 2015-08-06)

Förslag till avtalsmall

Vi kommer inte från någon av organisationerna lägga oss i villkoren för jaktupplåtelsen utan detta är något som parterna sinsemellan får komma överens om. Syftet är dock inte att förmedla säljjakt utan att avhjälpa ett problem samtidigt som vi skapar jakttillfällen.

Vissa praktiska delar vill vi dock tipsa om att man bör ha klart mellan jägare och brukare.

  • Villkoren för jakten. Hur, när, var gäller avtalet? (se länk till avtalsmall ovan)
  • Eftersök- tillgång till tränad eftersökshund är ett lagkrav. Vem ansvarar? (§ 28 JL, § 17 JF)
  • Fördelning av fällt vilt.
  • Jakträtten på fastigheten, finns det fler jägare på marken?
  • Övergripande säkerhet.
  • Finns tillstånd för rörlig belysning som omfattar berörd fastighet? (söks hos Länsstyrelsen)
  • Uttransport av fällda vildsvin i spannmålen eller utställande av jakttorn.

Rent praktiskt så anmäler intresserade jägare att de vill bli uppförda på listan. Ett krav är dock att du är, eller blir, medlem i Svenska Jägareförbundet. Namn, tel.nr. och bostadsort kommer att publiceras på Jägareförbundet Södermanlands respektive LRF-Södermanlands hemsidor. En anmälan ses som ett godkännande av att dessa uppgifter läggs ut. Lantbrukare som söker efter jägare kan sedan gå in och söka upp någon som bor i närområdet för att få hjälp.

Anmälan sker via mail till jaktvårdskonsulent Anders Nilsson på anders.nilsson@jagareforbundet.se Märk mailet  ”vildsvin” och skriv namn, telnr, bostadsort samt medlemsnr eller personnr (kommer inte publiceras). Eventuella frågor kan ställas via mailadressen ovan eller på telefon 0155-24 62 47.

Länkar av intresse:

http://jagareforbundet.se/Documents/Blanketter_ansokningar/avtal_jourgrupp_pdf(1).pdf

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM

http://jagareforbundet.se/PageFiles/11121/vildsvinsf%c3%b6rvaltning%20i%20samverkan.pdf

Anders Nilsson
Jaktvårdskonsulent Södermanland


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-07-02 2015-08-06