bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltförvaltning

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationens uppgift är att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • viltförvaltningen inom länet,
  • skötsel av älgstammen och i vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna,
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet,
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.

Viltförvaltningsdelegationens ska också lämna synpunkter på:

   • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena,
  • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Därutöver finns sammanlagt 13 ledamöter, varav fem är politiska företrädare som utses efter förslag av landstinget. Övriga ledamöter representerar olika kunskapsområden och intressen. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare. Ledamöterna tillsätts för en period av tre år.

Ledamöter i älgförvaltningsgrupperna

Länk till VFD i Sörmland


2013-03-31 2015-03-14