Jaktvårdskretsar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Madeleine Lewander

Jaktvårdskretsar

Du är en av ca 18000 medlemmar i Jägareförbundet Stockholms län och tillhör någon av våra 18 kretsar, där du kan delta och påverka Jägareförbundets verksamhet via aktiviteter och kretsens årsmöte.

Du är medlem i jaktvårdskretsen där du bor och/eller jagar. På sidan karta alla kretsar kan du se vilken krets du tillhör. Det står också på ditt medlemskort. Om du vill ändra krets eller kontroller att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, kan du logga in på Mina Sidor. Har du frågor eller behöver hjälp kontaktar du medlemsservice på medlem@jagareforbundet.se eller ringer 020 22 00 10.

Via din jaktvårdskrets kan du påverka Svenska Jägareförbundet med engagemang i verksamhet och/eller att lägga in motioner till årsmöte. Du kan få många kontakter, tips och råd av de andra medlemmarna i kretsen.

I Stockholms län har vi kretsar med jaktmarker och ett flertal jaktlag, men vi har också marklösa kretsar i de centralare delarna av länet. Våra jakt & kursgårdar Gålö, Bogesund, Giberga och Gräsö nyttjas flitigt och de flesta kretsarna arrangerar även jakter på andra marker. Din jaktvårdskrets har ockå olika träningar och kurser, för skytte, hund, jägarexamen, eftersök, styckning och mycket mer för medlemmarna i kretsen.
Anmäl dig till deras kretsmejl (se respektive krets sida) så du inte missar några aktiviteter.

De flesta aktiviteterna publiceras också i kalendariet på den här webplatsen. Oftast har du förtur till det som arrangeras av din krets, men du har många gånger möjlighet att delta i de flesta aktiviteter i länet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-27 2021-10-11