bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Madeleine Lewander

Jaktvårdskretsar

Du är en av ca 18000 medlemmar i Jägareförbundet Stockholms län och ingår i någon av våra 18 kretsar som arrangerar jakter, kurser och träningar av olika slag. Här kan du få många trevliga kontakter, tips och råd av de andra medlemmarna i kretsen.

Du är medlem i jaktvårdskretsen där du bor och/eller jagar. På sidan karta alla kretsar kan du se vilken krets du tillhör. Det står också på ditt medlemskort.

I Stockholms län har vi kretsar med jaktmarker och ett flertal jaktlag, men vi har också marklösa kretsar i de centralare delarna av länet. Våra jakt & kursgårdar Gålö, Bogesund, Giberga och Gräsö nyttjas flitigt och de flesta kretsarna arrangerar även jakter på andra marker. Din jaktvårdskrets har ockå olika träningar och kurser, för skytte, hund, jägarexamen, eftersök, styckning och mycket mer för medlemmarna i kretsen.
Anmäl dig till deras kretsmejl (se respektive krets sida) så du inte missar några aktiviteter.

De flesta aktiviteterna publiceras också i kalendariet på den här webplatsen. Oftast har du förtur till det som arrangeras av din krets, men du har många gånger möjlighet att delta i de flesta aktiviteter i länet.

Via din jaktvårdskrets kan du påverka Svenska Jägareförbundet med engagemang i verksamhet och/eller att lägga in motioner till årsmöte.

Om du vill ändra krets eller kontroller att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, kan du logga in på Mina Sidor. Har du frågor eller behöver hjälp kontaktar du medlemsservice på medlem@jagareforbundet.se eller ringer 020 22 00 10.

 


2017-11-27 2024-02-27