bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Mostphotos

Haninge-Tyresö

Vår uppgift är i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt samt medverka vid eftersök av trafikskadat vilt.

Detta innebär bland annat att följa viltstammarna och jaktens utveckling och att med hänsyn till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna och privata intressen verka för ett ändamålsenligt naturbruk med goda jakttillfällen. Att utbilda, informera och sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning är ett annat ändamål.

Kretsen skall härvid samverka och samarbeta med myndigheter och organisationer som är aktuella i sammanhanget bl.a. Haninge och Tyresö kommuner, Tornberget, Polismyndigheten och organisationer som representerar jord – och skogsbruk samt övrig naturvård.

Kretsen har ca 1 200 medlemmar. Medlem i kretsen kan man bli antingen genom att man är bosatt inom kretsens område eller att man jagar inom kommunen.
Missa inte aktiviteter eller information från oss, anmäl dig till vår kretsmejl: haninge-tyreso@abkrets.se

Ordförande; Peter Carlsson mobil: 0709-432 145
Kontaktperson: Victoria Skoglund mobil:070-494 66 70 

Vi har en facebook-grupp Jägareförbundet Haninge Tyresö där du kan ansöka om att gå med!

Till vår hemsida


2017-11-06 2020-11-11