bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kretsinformation

För dig som är aktiv i din krets

Enkla rutiner för Aktivitets- och Utbildningsbidrag
1. Beskriv aktiviteten och budget och hur stort bidrag ni söker (max 50% av kostnad) i ett mejl till styrelsen@stockholm-jagareforbundet.se
2. Vid nästkommande styrelsemöte behandlas ansökan och kretsen meddelas hur mycket bidrag som utgår.
3. Genomförande
4. Skriftlig ansökan (blankett nedan) med deltagarförteckning (namn och medlemsnummer), fakturor och kvitton som scannas och mejlas till ekonomi@stockholm-jagareforbundet.se samt agneta.ericsson@papperstanten.se
Det går också att skicka kopior via post till
Jägareförbundet Stockholms län, Maskingatan 3, 195 60 Arlandastad
5. Utbetalning sker till kretsens konto
Ladda ner anvisningar och ansökan om utbetalning


Förtjänsttecken - Jägareförbundet Stockholms län samt Svenska Jägareförbundet
Vi har många medlemmar som gör fantastiska insatser!

Guldörnen - Länsföreningen kan tilldela den som utfört ett förtjänstfullt arbete för främjandet av länsföreningens verksamhet.
Här laddar du ner statuter Guldörnen och blankett för nominering Guldörnen 

Fyra år efter erhållande av Jägareförbundet Stockholms Läns Guldörn kan Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i silver delas ut för särskilt värdefulla arbetsinsatser under en längre tid på i första hand krets- och länsnivå.
En medlem som erhållit förtjänsttecken i silver och gjort värdefulla insatser under en längre tid, på både krets- och länsnivå, och därvid haft/har särskilda uppdrag kan även erhålla förtjänsttecken i guld.
Här laddar du ner statuter SJF ftjtecken  och blankett för nominering SJF ftjtecken

 

Styrelsen har startat ett projekt för att göra det viktiga kretsarbetet enklare och roligare.
Vi vill förenkla kretsarbetet, intern och extern kommunikation för att våra medlemmar ska
få mer tid till det roliga i kretsarbetet. Ansvarig är Chris Edman, Kommunikation
KRETSMEJL @abkrets.se  Kontakta  kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se  om du behöver instruktioner, tappat lösenord eller hjälp av något slag.

Presentationssida för jaktvårdskrets på länsföreningens websida hanteras av länskommunikatör. Manual för krets egen websida i Wordpress som länkas från presentationssida här under Jaktvårdskretsar. Länk till Wordpress manual

Resor och utlägg
När du efter styrelsebeslut genomfört resor eller gjort utlägg för verksamheten Reseräkning

MOTIONER_utformning.pdf


2013-04-15 2022-05-30