bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Madeleine Lewander

Mälarö

Välkommen till Jägareförbundet Mälarö Jaktvårdskrets!

Mälaröarna är ett flertal öar som bildar Ekerö kommun. Vi har både tätort och viltrika marker. Mycket vilt och mycket trafik innebär att vi har många eftersök på trafikskadat vilt.
Ring alltid 112 vid viltolycka!

Vi består av ca 450 medlemmar och arrangerar utbildningar, öppen hundträning och jakter varje år. Gå med i våra Facebookgrupper för att ta del av kretsens verksamhet:

-Mälarö Jaktvårdskrets Facebookgrupp öppen för alla, här läggs nyttig info till allmänhet ut, inbjudningar till öppen hundträning m.m:
www.facebook.com/groups/mjvk.offentlig

-Mälarö Jaktvårdskrets Facebookgrupp för betalande medlemmar, här tar du som medlem del av gemenskap och inbjudningar:
www.facebook.com/groups/mjvk.medlemmar

Kontakt: malaro@abkrets.se 
Ordförande, Anette Bergendorff, tel. 072-222 11 80
Kommunikation, David Roos, tel. 070-612 05 04

 


2017-11-16 2023-03-15