bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Mostphotos

MOTIONER

Utveckla Jägareförbundet! Skriv motion till din jaktvårdskrets eller till länsföreningen

Du har som medlem rätt att lägga förslag/motion till kretsens årsmöte.
Din motion ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december!
Du kan skicka din motion via mejl till kretsen. Här finns alla kretsars mejladresser

Det finns inga formella krav på utformning, bara att följande ska vara tydligt:
Mottagare Motionen ska vara ställd till Jaktvårdskretsen eller länsföreningen.
Rubrik som beskriver ärendet/yrkandet/heställan
Bakgrund där du beskriver varför behov/idé el dyl har uppkommit. Ev händelseförlopp. Varför
Yrkande/Hemställan anges om det gäller kretsen eller om det är något som kretsen ska bifalla för att ta vidare till länsföreningen. Skrivv så tydligt, klart och kortfattat som möjligt. T ex med några "Att" som svarar på det som behövs av Vad Vem När Var Hur.
Underskrift Datum och underskrift behövs.

Ytterligare info och ansvisningar hittar du här


2017-12-09 2017-12-17