bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Johanna Thörnqvist

vallentuna-täby

Välkommen till Jägareförbundet Vallentuna-Täby!

Vi är en mycket aktiv krets med många återkommande aktiviteter. Du hittar aktuella datum i kalendariet här på länsföreningens hemsida. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev på vallentuna-taby@abkrets.se missar du ingen av våra utbildningar, träningar eller jakter!

Skytteträningar Vi är ofta i biografen och tränar vårt skytte. Vallentuna Täby Jaktvårdskrets står för banhyran, du betalar endast för din egen ammunition.
Hundträningar Även hundarna måste hållas i trim. Vallentuna Täby Jaktvårdskrets arrangerar subventionerade hundträningar i vilthägnen i Almunge samt föreläsningar och individanpassad hundträning.
Prova-på-jakt-och-slakt För ungdomar och nybörjare arrangerar vi subventionerade prova-på-jakter med påföljande tillvaratagande av viltet.
Viltundersökarutbildning Med denna utbildning får du (och ditt jaktlag) kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Till kretsens egen websida

Sammanslagning av Vallentuna-Täby och Danderyds jaktvårdskretsar
Styrelserna i respektive krets har enats om att arbeta för att gå samman i en gemensam krets. Jägareförbundet Stockholms län har godkänt sammanslagningen och nästa steg är att rösta vid årsmötet i februari 2018.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-27 2017-11-27