bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Privat

Wermdö-Nacka

Välkommen till Jägareförbundet Wermdö Skeppslag-Nacka!

Wermdö Skepplag-Nacka jaktkrets förvaltar stor del av Stockholmsskärgård

Våra kommuner består av stora skogsområden, över 200 nyckelbiotoper, öppna landskap och våtmarker. Vi har ca 11.000 öar och utgör en tredjedel av Stockholmsskärgård. Det ger oss en varierad natur och jaktmöjligheter.
En av våra viltvårdsinsatser är att värna sjöfågel från mink.

Vi arrangerar olika utbildningar, kortare kurser och träningar samt jakter. De publiceras i länsföreningens kalendarium på den här webplatsen. Anmäler du dig till vår mejlista wermdo-nacka@abkrets.se får du snabbt reda på när nästa aktivitet sker.

På vår mycket omtyckta och välbesökta skjutbana, som ligger i Kummelnäs, kan du skjuta in ditt vapen samt övningsskjuta eller skjuta upp på älgbanan. Vi genomför även vi prov för jägarexamen
Mer om skjutbanan och jägarexamen finner du här

Styrelsen: ordförande Kaj Winther, vice ordf Fredrik Byrler, sekreterare Sandra von Euler, kassör Patrik Krafft ledamöter Tommy Vestergren, Kalle Sundberg  och Lasse Österman. Suppleanter Per Frohm, Conny Andersson, Mattias Dahl och Magnus Bogård

När du anmält dig till vår mejlista wermdo-nacka@abkrets.se får du snabbt reda på när nästa aktivitet sker.

Välkommen!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-08-18 2021-02-15