bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Privat

Wermdö-Nacka

Välkommen till Jägareförbundet Wermdö Skeppslag-Nacka!

Wermdö Skepplag-Nacka jaktkrets förvaltar stor del av Stockholmsskärgård

Våra kommuner består av stora skogsområden, över 200 nyckelbiotoper, öppna landskap och våtmarker. Vi har ca 11.000 öar och utgör en tredjedel av Stockholmsskärgård. Det ger oss en varierad natur och jaktmöjligheter.
En av våra viltvårdsinsatser är att värna sjöfågel från mink.

Vi arrangerar olika utbildningar, kortare kurser och träningar samt jakter. De publiceras i länsföreningens kalendarium på den här webplatsen.

När du anmält dig till vår mejlista wermdo-nacka@abkrets.se får du snabbt reda på när nästa aktivitet sker.

Välkommen!


2017-08-18 2022-11-21