bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsföreningen

Med drygt 17000 medlemmar som tillhör någon av våra 19 kretsar, är vi det största länsförbundet. Geografiskt sträcker vi oss från Hallstavik i norr till Södertälje i syd. Våra kretsar har olika utmaningar och förutsättningar vad gäller bl a mark och vilt.

Vi har medlemmar utan egna jaktmarker och många nya jägare som vill ta del av erfarna jägares kunskap. Därför arrenderar vi mark fyra jaktmarker. På våra jaktgårdar Bogesund, Gålö, Giberga och Gräsö har vi ett stort utbud av jakter samt olika utbildningar för våra medlemmar. Se www.jaktgard.se
Nätverket JAQT visar att vi har många skickliga kvinnliga jägare i länet och erbjuder de kvinnor som är nya i jakten kurser och utbildningar.
Jägareförbundet i Stockholms län var ett av två län att 2017 starta UngaJägare, nätverk för ungdomar 15-25 år. Året efter startade vi JaktCoach som vände sig till UngaJägare och JAQT. Nu finns JaktCoach för alla nya jägare i länet som saknar vän eller släkting som kan introducera praktisk jakt efter jägarexamen.

Vår uppgift är både att stödja våra kretsar i sina aktiviteter och att väcka opinion och verka för ökad kunskap om viltvård och jakt för både våra jägare och allmänheten.

Ordförande i länsföreningen är Olof Lublin. Förutom styrelsens ledamöter och övriga kontaktpersoner samt valberedning som är ideellt verksamma i förbundet, presenteras även Svenska Jägareförbundets personal som stödjer och samverkar genom hela förbundet. Från krets, via län och region till centrala kansliet på Öster Malma.

Du kan kontakta länsförbundet via kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se om denna websida eller information du söker eller vill dela med dig av. Du kan också kontakta styrelsen direkt med förslag och synpunkter via styrelsen@stockholm-jagareforbundet.se 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-10 2022-03-16