Länsföreningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsföreningen

Med över 16600 medlemmar som tillhör någon av våra 19 kretsar, är vi det största länsförbundet. Geografiskt sträcker vi oss från Hallstavik i norr till Södertälje i syd. Våra kretsar har olika utmaningar och förutsättningar vad gäller bl a mark och vilt.

Vi har medlemmar utan egna jaktmarker och många nya jägare som vill ta del av erfarna jägares kunskap. Därför arrenderar vi mark tre jaktmarker. På våra jakt- & kursgårdar, Bogesund och Gålö, har vi ett stort utbud av olika utbildningar och kan erbjuda våra kretsar och medlemmar jakttillfällen.
Nätverket JAQT visar att vi har många skickliga kvinnliga jägare i länet och erbjuder de kvinnor som är nya i jakten kurser och utbildningar.
Jägareförbundet i Stockholms län var ett av två län att 2017 starta UngaJägare, nätverk för ungdomar 15-25 år. Året efter startade vi JaktCoach som vände sig till UngaJägare och JAQT. Nu finns JaktCoach för alla nya jägare i länet som saknar vän eller släkting som kan introducera praktisk jakt efter jägarexamen.

Vår uppgift är både att stödja våra kretsar i sina aktiviteter och att väcka opinion och verka för ökad kunskap om viltvård och jakt för både våra jägare och allmänheten.

Ordförande i länsföreningen är Olof Lublin. Förutom styrelsens ledamöter och övriga kontaktpersoner samt valberedning som är ideellt verksamma i förbundet, presenteras även Svenska Jägareförbundets personal som stödjer och samverkar genom hela förbundet. Från krets, via län och region till centrala kansliet på Öster Malma.

Du kan kontakta länsförbundet via kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se om denna websida eller information du söker eller vill dela med dig av. Du kan också kontakta styrelsen direkt med förslag och synpunkter via styrelsen@stockholm-jagareforbundet.se 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-10 2020-03-29