bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Oscar Lindvall

Valbredningen

Kontakta gärna valberedningen om du har ett förslag på styrelseledamot till Jägareförbundet Stockholms län

Du når valberedningen enklast med ett mejl till
valberedning@stockholm-jagareforbundet.se 
Ledamöter:
Jan-Eric Wilén, Stockholm Centrala Jvk, 0733-904828, jan-eric.wilen@cardipoint.se
Lotta Lundberg, Söderort Jvk, lundberg.lotta8@gmail.com
Torsten Mörner, Uppplands Bro Jvk, 070 567 93 52, torsten.morner@telia.com
Dan Nordström, Hallstavik Jvk, 070 583 51 62, dan.nordstrom@scanbalt.se
Jan Finnborg, Norrort Jvk,073 048 51 97, jan.finnborg@telia.com
Jack Junel, Stockholm Centala Jvk, 070 240 78 91, jack.junel@jjadvisor.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-01 2021-09-16