Med ungdomar på Färsna Naturcentrum - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholm

Foto Åsa Norrby

Med ungdomar på Färsna Naturcentrum

Montessoriskolan i Norrtälje fick se filmen "Jag är jägare", bekanta sig med jakthundar och mycket mer

Foto Privat

2018-11-13

Den 7 november hade Thord Jansson, Jägareförbundet Norrtälje Södra och Jan Finnborg, Jägareförbundet Stockholms län, en dag om jakt och viltvård för högstadieelever vid Norrtälje Montessoriskola.

Skolan har en utedag i månaden hos Färsna  Naturcentrum, med aktiviteter för högstadieeleverna. De får följa den gamla bondgårdens årsrytm med sådd, skörd och omhändertagande av gårdens produkter. I början av november var det dags för information om jakt. Ett entusiastiskt och frågvist gäng fick se filman Jag är jägare, pröva skytte i simulator och bekanta sig med hundar för jakt och eftersök.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick