Bidrag stödutfodring - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholm

Foto Kenneth Johansson

Bidrag stödutfodring

Jägareförbundet Stockholms län stödjer jaktvårdskretsarna i viltvårdsarbetet

2019-02-05

Som förra året erbjuder vi kretsarna att få ett bidrag på maximalt 5000 kr för kostnadstäckning vid stödutfodring.

Vinter och snö och viltets kämpigaste tid på året ser ut att bli kämpig i år också. Vilket på många håll i länet leder till tuffa villkor och svält för rådjur, hjortar, vildsvin, harar med flera. Även om snön smälter så dröjer det innan fullgott foder finns att tillgå till de vilda djuren.

Jägareförbundet Stockholms län vill bidra till att några fler djur överlever istället för att lida. Av den anledingen erbjuder man jaktvårdskretsarna ett bidrag / kostnadstäckning för upp till 5000 kr per jaktvårdskrets under februari till och med april. Kretsarna har fått mer information om hur de ska gå tillväga. Erbjudandet gäller inte enskilda jaktlag.

Läs mer om vad vi jägare gör för det vilda https://jagareforbundet.se/gilla-en-jagare/viltvard/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick