Jägarna har älgkoll - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholm

Jägarna har älgkoll

Våra jägare har inventerat med bravur! 6 737 stycken provytor har genomsökts.

2019-06-20

Årets spillningsinventeringar är genomförda av jägarna med bravur. 6 737 stycken provytor har genomsökts i jakten på älgspillning.

Tre stycken älgförvaltningsområden har inventerats och det har givit jägarna och övriga intresserade bra underlag för att sköta sin älgstam.

Här finns resultaten Verksamhet/Viltövervakning/Spillningsinventering

Per Zakariasson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick