Ett stort tack till alla er jägare som gjort en viktig insats… - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholm

Ett stort tack till alla er jägare som gjort en viktig insats…

Och en påminnelse till er som ännu inte är färdiga

2019-08-15

Jägarna i Stockholms län har återigen varit duktiga på att rapportera sitt jaktlags småviltavskjutning och därmed bidragit till att vi tillsammans får en bra koll på våra viltstammar och att vi samtidigt visar att vi tar ansvar för vårt jaktutövande.

Inrapporterade uppgifter från enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets- och länsnivå.

När ni dubbelkollat att allt stämmer och ni gjort er slutrapport så riktar vi ett stort tack till er och tillönskar en härlig jakthöst.

För er som ännu inte är färdiga…
Gör så här
All rapportering är knuten till ett område/jaktlag. Jägaren lämnar sina skottlistor till  den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget

1. Gå in på www.viltdata.se  

2. Logga in eller skapa en egen användare för övrigt vilt. Har du redan en inloggning för att registrera älgar är det den du ska använda

3. Under menyn REGISTRERA-JAKTLAGENS ÖVRIGA UPPGIFTER så fyller ni i erat jaktlags årsvisa uppgifter. Där kan ni också välja om ni vill individrapportera det ni har fällt eller om ni vill rapportera allt i ”klump” för hela året

4. Under menyn REGISTRERA-FÄLLT VILT så fyller ni i erat fällda vilt

5. När ni är klara så glöm inte att spara. När allt fällt vilt från erat jaktområde är rapporterat för året- klicka i ”Slutrapportera övrigt vilt”

6. Njut av sommaren och var förvissade om att ni gjort en viktigt insats för jakten

OBSERVERA att för er som jagar i ett annat län men där ni tillhör ett älgförvaltningsområde som administreras av Stockholms länsstyrelse så går det också bra att använda er vanliga älg-inloggning. När ni ska fylla i erat jaktlags årliga uppgifter (punkt 3 ovan) så väljer ni helt enkelt den jaktvårdskrets där ni jagar, oavsett län

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet

Tidigare års rapporter gällande Stockholms län finner ni här

 Hör av er till stockholm@viltdata.se om ni behöver hjälp alternativt kolla igenom de instruktioner som finns: http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick