Ny jaktmark till våra medlemmar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Foto Sarah Nordlinder

Ny jaktmark till våra medlemmar

Till vår stora glädje kan vi nu berätta att vi har hittat en ny jaktmark till våra medlemmar

2019-10-08

Ett av styrelsens främsta mål har under en längre tid varit att skapa ytterligare jaktmöjligheter till våra medlemmar. Vi har nu hittat en mark som dessutom kompletterar våra andra jaktgårdar, Bogesund och Gålö. Vår nya mark heter Giberga och ligger i Sörmland i närheten av Jönåker. Där finns älg, vildsvin, rådjur, dovhjort och framförallt kronhjort. På dessa drygt 900 ha kommer vi under jaktåret att fokusera på drevjakter efter klövvilt och några harjakter. Vi har tillgång till slaktbod men inga ytterligare byggnader eller faciliteter.

Samordnare och kontaktperson under det inledande året är Niklas Sjöblom, ansvarig för Jakt och Viltförvaltning samt Ungdom i Jägareförbundet Stockholm.
”Att vi i länets regi kan erbjuda jakt på samtliga fem klövviltsarter vid samma jakttillfälle är något som jag hoppas kommer att tilltala våra medlemmar.  Eftersom det är första året som vi har arrendet så vet vi att det kommer att ta en tid för oss att lära känna marken, vilket jag hoppas att våra gäster kommer att ha förståelse för.  Min målsättning är att detta skall vara en jakt för alla och att alla gäster kommer att fungera som ett riktigt jaktlag, dvs vi har med vår egen matsäck, grillar lite korv till lunch samt att vi hjälps åt att ta ur djuren."

Mer info om jakterna kommer senare i oktober.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick