Bästa medlem!  Brev från ordförande - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Foto Mostphotos

Bästa medlem!  Brev från ordförande

Bästa medlem! Jag vill önska dig en god fortsättning det nya året, med många trevliga jaktdagar och upplevelser.

2020-01-10

Vi på Jägareförbundet Stockholms Län ska i alla fall göra allt vad vi kan för att nu och i framtiden skapa jaktmöjligheter åt dig och våra övriga medlemmar.

I höstas tecknade vi arrendeavtal på ytterligare en jaktmark åt våra medlemmar! Utöver våra jaktgårdar Bogesund och Gålö har vi nu även en mark utanför Jönåker. Det är en fantastisk mark med jakt på småvilt och klövvilt där vi speciellt vill framhäva en god stam av kronvilt!

En annan sak som ligger oss varmt om hjärtat är våra utbildningar. Det är minst sagt bredd på undervisningarna och du har efter eget intresse alla möjligheter att skaffa dig kunskap inom just ditt intresseområde.
För att kunna serva våra medlemmar på bästa möjliga sätt har Jägarförbundet Stockholms Län jaktgårdarna Bogesund och Gålö. Det bedrivs mycket verksamhet på gårdarna som kan vara intresse för dig för dig, några exempel är praktisk viltvård, hundträning, praktisk jakt, styckning mm. Vi gör gårdarna så öppna som möjligt för er medlemmar, det är ni som skall använda och utnyttja all den kunskap som finns där.
För att få allt i Länet och på gårdarna att fungera krävs det många frivilliga krafter som var och en lägger mycket av sin tid på verksamheten.

Därför vill jag här passa på att rikta ett varmt tack till alla er i verksamheten kring Jägareförbundet Stockholms Län, ni som är funktionärer på våra jaktgårdar, alla förtroendevalda, aktiva i jaktvårdskretsar och nätverk som JAQT, UngaJägare och JaktCoach.
Det är ni som skapar och är medlemsnyttan!
Ett stort tack vill jag också rikta till våra medlemmar som inventerar och vårdar våra viltstammar, och våra eftersöksjägare som tar hand om skadat vilt vid trafikolyckor.

 

Under februari månad har alla jaktvårdskretsar sina årsmöten. Du hittar datum, tid och plats i Kalendern. Gå gärna dit, din närvaro är viktig för vår verksamhet.

Ta tillfället att lära känna fler medlemmar i din krets, få information om vad som händer under våren och planer för nästa höst. Du kommer att få fakta om vilt i länet, och om Svenska Jägareförbundets framgångar under 2019 med försäljning av vildsvinskött, nya jakttider, vapenförslag och kampanjen Rädda Älgen mm.
Kom till årsmötet, ställ frågor och tala om vad du ser som viktigt för Jägareförbundet under nästa jaktår.

Bästa hälsningar
Jägareförbundet Stockholms län

Olof Lublin

Ordförande

ordforande@stockholm-jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick