Inspirationsdag Skärgårdsjakt med minimässa - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Foto Niklas Liljebäck

Inspirationsdag Skärgårdsjakt med minimässa

Lördagen den 15 februari, klockan 12.30-16.30 Värmdö bygdegård, Hemmesta

2020-01-30

Jägareförbundet Stockholms län bjuder in till minimässa och
inspirationsdag om jakt på säl och skarv, mink och sjöfågel.

Anmälan för fri entré senast den 12 februari till:
kust.skargard@stockholm-jagareforbundet.se

Program:
13.00 Föredrag om skarv. Nyheter från myndigheter, skarvfrågan nationellt, praktisk skyddsjakt mm. Diskussion.
15.00 Paneldiskussion om säl. Kunniga säljägares erfarenheter och tips för lyckad säljakt och tillvaratagande .
15.40 Säkerhet, utrustning och rapportering
Jaktvårdskonsulent Per Zakariasson

På vår minimässa kan du se och få mer kunskap om vettar, bulvaner,
skåror. Minkfällor, holkar och tillvaratagande av fågel. Skarvens
kolonier och uppehållsplatser. Äggbehandling. Och mat – fågel och
säl. Medverkande: Clas Boström, Tord Jansson, Torsten Mörner m fl

Hjärtligt välkommen!
Jägareförbundet Stockholms län
Kust & skärgård

Vägbeskrivning https://varmdobygdegard.se/
Du tar dig lätt hit med både bil och buss. Med SL Buss 435, 436,
437, 438, 439, 440 och 474. Gott om parkering för bil Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö. Färja från Vaxholm kl 11.20 eller 11.40

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick