bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Foto Per Zakariasson

Hundratals jägare drar till skogs

Nu är det snart dags igen för oss jägare att spillningsinventera älg och rådjur.

2022-03-17

Inventeringar, älgobservationer och avskjutningsstatistik är viktiga verktyg när vi tar reda på hur det förhåller sig med de vilda djuren.

Många har säkerligen märkt att vildsvinen minskat dramatiskt på flera håll i länet och i landet. Det är något som vi kommer att kunna följa med hjälp av avskjutningsstatistiken

När det gäller älgar och rådjur är spillningsinventeringen det vassaste verktyget vi har.Det ger oss underlag att stå stadigt på när vi verkar för den framtida utvecklingen av våra älg- och rådjurspopulationer. I år kör vi Vallentuna Närtuna- , Sigtuna- och Mälaröarnas ÄFO´n

Nytt för i år när det gäller spillningsinventering är att vi använder oss av Viltdata appen för navigering och insamling.
Här info - youtube - om hur du gör:

Nu hoppas vi på bra väder i slutet av april när alla jägare drar till skogs och bidrar stort till vår gemensamma kunskap... och visar på den stora bredd och det engagemang som den Svenska jägarkåren har!
Här tidigare års spillningsinventeringar

Väl mött i vårskogen
Per Zakariasson
Jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick