bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Fotograf: Niklas Liljebäck

Sveriges Vildnad - 25 november

Vad har hänt med våra viltstammar? Seminarium på Öster Malma samt digitalt, fredagen den 25 november kl. 10.00 – 16.00

2022-09-24

Sveriges viltstammar förändras kontinuerligt.
Sedan tiden kring millennieskiftet har ett antal viltarter från vitt skilda livsmiljöer uppvisat exceptionella populationsökningar. Här återfinns en del klövviltarter såväl som gås- och sälarter.
Andra arter har minskat på kortare eller längre sikt. Hit hör älgen, men också en rad fåglar i jordbrukslandskapet samt i hav- och kustband. För en del hittills jaktbara fågelarter, som ejdern, togs jakttiden bort förra året.

Seminariets syfte är att belysa övergripande förändringar i viltfaunan och bakomliggande orsaker. Syftet är också att inspirera till samtal om viltförvaltningens möjligheter och utmaningar. Hur ska arter som ökar – eller minskar – förvaltas för framtiden? Vad krävs för att vända trender? Lokalt såväl som internationellt?

Program Sveriges Vildnad - hämta pdf här

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick