bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Fotograf:	Mostphotos

Samordnad Skarvjakt 17-19 mars "Skarvtalka"

Även 24-26 mars. Jägareförbundet Stockholms län uppmuntrar nu återigen till samordnad jakt efter skarv.

2023-03-08

Jägareförbundet Stockholms län uppmuntrar nu återigen till samordnad jakt efter skarv. Detta för att på ett bättre sätt fylla kvoterna för tilldelningen av skarv via skyddsjakterna som beslutats av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vår förhoppning är att så många som möjligt kan ta sig ut samtidigt för att på så sätt få bättre effekt i jakten genom att öka de summerade skottchanserna.

När ska jakten ske: 17-19 mars och 24-26 mars
Ovan datum gäller förutsatt att det fortfarande finns skarvar kvar på den tilldelade kvoten

Var ska den ske: Det är upp till varje enskild jägare och styrs framförallt av var man har jakträtt, vilket är en förutsättning.

Vad är det som gäller: Självklart måste man ha jakträtt där man jagar och i övrigt följa alla punkter mycket nogsamt i det beslut som jakten stödjer sig på.

Här finner ni den information ni behöver https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt/skarv/skyddsjakt-efter-skarv.html

Alla papper måste vara i ordning och medföras, dvs jaktkort, jakträtt, dokumentation om med vilket stöd jakten bedrivs etc.

Samt i övrigt följa alla lagar och regler som gäller. Samma sak när det gäller återrapportering av jakten som ni hittar information om under samma länk

 

Några tips och råd på vägen:

  • Det ökar chanserna till framgång om man använder sig av bulvaner. Observera att vid tillverkning måste helmatt färg användas. Blank färg skrämmer istället, precis som vid övrig bulvan/vettjakt.
  • Kamouflage är A och O, sitt inte i silhuett och se till att inte synas, tänk på att maskera ansikte och händer och inte röra på er när fågel är på ingång. Gömsle som är naturligt för den plats ni befinner er på. Skarv är skyggare än kråkor. Kroppscamo som även det är anpassat för platsen. Ingen färg eller syntet (uv-reflekterande).
  • Precis som alltid vid jakt, se till att ha en färdig plan innan, hur ni genomför eventuella eftersök på skadeskjuten fågel. Vid eftersök får motorn vara igång. Bra med håv för upplockande av skjuten fågel. Helst beväpnad apportbåt för att ta hand om eventuellt skadad fågel. 
  • Ta hand om skarvarna på lämpligt sätt så att dessa inte återfinns i naturen efter avslutad jakt.
  • Tänk på säkerheten och använd flytväst.
  • Se till att rapportera antalet fällda fåglar snarast via det färdiga formuläret på Länsstyrelsens webbsida.
  • Sänd även in resultatet till: lars@lindahlsfishing.com Så får ni 50kr per fälld skarv!
  • Rapportera gärna om ni upptäcker nya kolonier eller kolonier under bildning. Skicka i så fall mejl till kust.skargard@stockholm-jagareforbundet.se

 

 

/Skärgårdsrådet och Jägareförbundet Stockholms län

Tillbaka till överblick