bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Hjälp oss alla jägare i EU

Samtliga europeiska jägarorganisationer skriver under detta. Din underskrift är betydelsefull!

2023-04-04

Med våra ca 160.000 medlemmar borde vi få många underskrifter.

FACE arbetar aktivt för viltvård och jakt i Europa. Vår jakt i Sverige påverkas i stor utsträckning av vad som diskuteras och beslutas i EU. Därför är även just ditt namn på listan viktigt.
Det som diskuterats mycket här i Sverige är förvaltning av stora rovdjur, blyfrågan samt hur vi implementerar det nya "våtmarksbegreppet".

DIN UNDERSKRIFT är viktig för DIG och för alla viltvårdare och jägare i Europa.

HÄR kan du läsa mer om FACE

HÄR kan du läsa en del om FACE och Svenska Jägareförbundet
och i denna länk om hur vi diskuterar blyfrågan

FACE står för Fédération des associations de chasse et conserevation de la faune sauvage de l'UE.  På svenska ungefär: Federation av jaktföreningar för natur/viltvård/viltförvaltning i EU.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick