bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Bild: Per Zakariasson Svenska Jägareförbundet

Jägarna i Stockholm har kunskapen

3660 älgar i Stockholms län och vildsvinsstammen minskar

2023-05-23

Sverige är världsledande på jakt, vilt och viltförvaltning. En av de största anledningarna till det är att det är människorna som berörs som är inblandade i förvaltningen.

I Stockholms län har vi i många år inventerat älg och rådjur med hjälp av djurens egen spillning. Spillningsinventeringar 

Vi har även i likhet med resten av Sverige jobbat hårt med insamling och sammanställning av den avskjutningsstatistik som ligger till grund för att följa övriga jaktbara viltarters utveckling. Avskjutningsstatistik

Vi kommer naturligtvis aldrig veta exakt antal djur i naturen men vi kan göra mycket bra uppskattningar och genom jägarnas arbete följa utvecklingen av läget i skogen. Statusen för älgarna är att älgstammen har minskat mycket över tid och i dagsläget (innan årets föryngring) har vi färre än 4000 älgar i länet.

När det gäller annat vilt som tex vildsvin, räv, hare med flera så är det jägarnas avskjutningssiffror som används för att följa utvecklingen. Viltdata

I skiftet juni-juli är det nyår för jägarna och samtidigt dags att sammanställa det gångna jaktåret. Då får vi mer färsk kunskap om läget i skogen

Kontakt: Per Zakariasson och Henrik Falk
Jaktvårdskonsulenter Svenska Jägareförbundet
per.zakariasson@jagareforbundet.se
henrik.falk@jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick