bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Sveriges Vildnads seminarium 24/11 - Vad händer med älgen

Vad händer med älgen? I skogen, förvaltningen och våra sinnen Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 24 november kl. 10.00 – 16.00

2023-09-21

Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 24 november kl. 10.00 – 16.00

I mediebrusets tid är SVT:s långsam-TV ”Den stora älgvandringen” en tittarsuccé. Under miljontals strömmade timmar har människor vilat ögonen på tallar, vatten, vårvintriga väderskiften – och älgar. Samtidigt är älgens livsmiljö i förändring och älgen befinner sig i både forskningens och viltförvaltningsdebattens hetluft. Det rapporteras att Sverige har världens tätaste älgstam, men också att älgstammen minskat så snabbt att älgen kan komma att rödlistas. Vad händer? Seminariets syfte är att belysa kunskapsläget samt inspirera till samtal om hur älgen kan förvaltas för framtiden.

Inbjudan och program i pdf att ladda ner här

9.50                  Är deltagare välkomna att slå sig ner i salen eller ansluta digitalt. Praktisk information.

10.00-10.05     Hälsningsanförande Peter Eriksson, ordförande Svenska Jägareförbundet

10.05-10.10       Inledande ord om dagen Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet

10.10-10.30       Dagens älgar och dagens svenskar – Vems angelägenhet är älgen?
Henrik Ekman. Journalist, författare och fotograf

10.35-10.55       Kommer älgen att rödlistas?
Henrik Thurfjell. Artdatabanken, SLU

11.00-11.05       Bensträckare

11.05-11.25       Skogsskötsel anpassad för en tät älgstam
Märtha Wallgren. Skogforsk (Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut)

11.30-11.50       Älgens framtid - skogens konung eller klimatflykting?
Fredrik Widemo. SLU

12.00-13.00       Lunchpaus

13.00-13.20       Viltsjukdomsövervakningen 75 år - Älgens hälsa i dåtid, nutid och framtid
Erik Ågren. Statens veterinärmedicinska anstalt

13.25-13.45       Björnens predation på älg – konsekvenser för älgförvaltning och pågående forskning i ett flerartsperspektiv
Jonas Kindberg. Skandinaviska björnprojektet, SLU & NINA (Norsk institutt for naturforskning)

13.50-14.10       Grensevilt i Sverige och Norge - Flerartsförvaltning av älg och stora rovdjur vid olika skogsbruksmål och älgbetesinventeringsmetoder
Barbara Zimmermann. Høgskolen i Innlandet, Norge

14.15-14.25       Bensträckare

14.25-14.45       Älgstammens utveckling samt förvaltningens mål och utformning i Norge
Jo Inge Breisjøberget. Jakt- och fiskechef på norska statens skogsbolag Statskog, Norge

14.50-15.10       Förvaltningens mål och utformning i Sverige
Jens Andersson. Naturvårdsverket

15.15-15.35       Hur kan betesskadorna på skog minskas? Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag till regeringen
Ebba Henning-Planck, Skogsstyrelsen & Jens Andersson, Naturvårdsverket

15.35-16.00     Summering med dagens talare – Hur kan älgen förvaltas för framtiden?

Anmälan och praktisk information
Årets seminarium hålls på Öster Malma https://www.ostermalma.se/ utanför Nyköping. För deltagare på Öster Malma ingår lunch (jullunch, buffé). Seminariet sänds digitalt från Öster Malma för åhörare som inte har möjlighet att vara med på plats.

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig via ett mejl till sverigesvildnad@jagareforbundet.se

Ange i anmälan om du:

  1. Anmäler dig för att delta som åhörare på plats på Öster Malma. Ange gärna eventuella allergier i mejlet. Det kan vara bra för restaurangen att veta, även om det finns mycket att välja på under jullunchen. Tillgängliga åhörarplatser kommer fördelas enligt principen ”först till kvarn”. Om du anmält dig för deltagande på Öster Malma är du automatiskt anmäld till webb-seminariet i händelse av att deltagande på Öster Malma inte kan erbjudas. Anmäl dig senast 20 oktober.
  2. Anmäler dig för att delta i webb-seminariet som åhörare via internet. Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från. Anmäl dig senast 22 november.

Om Sveriges Vildnad
Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsens förtroenderåd består av upp till sextio personer med bakgrund inom svensk viltforskning och viltförvaltning. Det årliga seminariet organiseras av tjänstemän på Svenska Jägareförbundet å stiftelsens vägnar.

 

Tillbaka till överblick