bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Fotograf: Mostphotos

Mufflon

Det finns tecken på att mufflonfår placeras ut illegalt i länet

2023-10-30

"Som tidigare i våras, tar Jägareförbundet Stockholms län starkt avstånd från illegal utsättning av vilt" Olof Lublin, ordförande.

Jägareförbundet i Stockholms län har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, , Jägarnas riksförbund distrikt Stockholm, Lantbrukarnas riksförbund i Mälardalen, Skogsnäringen i Stockholms län och Stockholm Uppsala Fåravelsföreningen ställt sig bakom följande skrivelse:

Uppmaning att polisanmäla illegal utplantering av mufflonfår

Det finns tecken på att mufflonfår placeras ut illegalt i länet. Tillsammans med andra aktörer uppmanar Länsstyrelsen Stockholm nu till polisanmälan vid misstanke om att någon placerat ut mufflon. Vi uppmanar också den som har jakträtt att bedriva jakt på djuren.

Den senaste tiden har mufflonfår (mufflon) dykt upp på flera platser i Stockholms län. Mufflon är en främmande art och de individer som har observerats i länet finns inte här naturligt. Antingen har de rymt från hägn eller så har de blivit utplacerade, vilket är olagligt. Misstanke om utsättning stärks av att grupper av mufflon plötsligt dykt upp i områden där de inte funnits tidigare.

Att släppa ut mufflon i det vilda är både olagligt och oansvarigt då det finns en risk att de parar sig med tamfår, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för dem som driver fårskötsel. Det finns också en risk att mufflon sprider olika typer av sjukdomar till fårbesättningar. Mufflon kan därtill bidra till ökade skador på skog och gröda på grund av deras bete.

För att komma till bukt med problemet med mufflon i det vilda bör den som uppmärksammar att detta sker göra en anmälan till polisen. Du som är jakträttsinnehavare får bedriva jakt året runt och dygnet runt på mufflon, något vi uppmanar alla att nyttja.

 
 

 

Tillbaka till överblick