bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Fotograf: Magnus Binnerstam / Mostphotos

Vad gör du när du möter vilda djur?

Ett trängt djur har inget annat försvar än att anfalla

2024-01-19

Alla hjortdjur är flyktdjur, från små rådjur till stora älgar. Men när de blir förföljda, känner sig trängda för att de inte kommer undan, då har de inget annat alternativ än att gå till anfall.

När du möter ett vilt djur, speciellt om du har hund med dig, lämna det utrymme och njut av att bara se det. Du ska inte går för nära eller följa efter. 
I Jaktlagen 5 § står att var och en ska visa viltet hänsyn samt att ”viltet inte får ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt”.

Om du kör på ett vilt djur ska du enligt lag stanna, ringa 112 och märka ut platsen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Ligger djuret kvar och fortfarande lever måste du lämna det ifred. Det är ett vilt djur som upplever dig som ett hot och blir väldigt stressat. Du ska även vara tillgänglig via telefon om eftersöksjägare behöver mer info.

Tillbaka till överblick