Styrelsen 2017 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jan Finnborg, Kenneth Örjehag, Henric Öholm, Ebba Henning Planck, Eva Tidefelt, Patric Dalfjärd, Christer Wallin, Mikael Stengård, Ove Lindholm, Olof Lublin. Ej närv: Rolf Eriksson, Kajsa Tirén -- Foto Marie Tapper

Styrelsen 2017

Samtliga ledamöter nås via mejlen styrelsen@stockholm-jagareforbundet.se

Ordförande: Olle Lublin   ordforande@stockholm-jagareforbundet.se
Vice ordförande: Rolf Eriksson  medlem.marknad@stockholm-jagareforbundet.se
Sekreterare: Christer Wallin  sekreterare@stockholm-jagareforbundet.se
Ekonomi: Ove Lindholm  ekonomi@stockholm-jagareforbundet.se

Kommunikation & Opinion
Ansvarig: Kajsa Tirén  kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se
adjungerade - kommunikation & opinion:
Chris Edman och Patrick Törn kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se
Ungdom: Patrik Dalfjärd  ungdom@stockholm-jagareforbundet.se
JAQT: Ebba Henning Planck  jaqt@stockholm-jagareforbundet.se

Jakt & Viltförvaltning
Ansvarig: Olof Lublin
Rovdjur: Christer Wallin
Kust & Skärgårdsråd: Mikael Stengård
Adjungerad - Viltförvaltningsdelegationen: Sven CG Andersson

Utbildning inkl Jägarexamen
Ansvarig: Jan Finnborg  utbildning@stockholm-jagareforbundet.se

Medlem & Marknad
Ansvarig: Rolf Eriksson

Hund inkl Eftersök
Ansvarig: Henrik Öholm  hund.eftersok@stockholm-jagareforbundet.se

Skytte
Ansvarig: Eva Tidefelt

Gålö Jakt & Kursgård
Ansvarig: Kenneth Örjehag
Adjungerad - Bogesund Jakt & Kursgård: Henrik Lokind

Adjungerad - Skattmästare: Agneta Eriksson
Adjungerad - Vapenfrågor: Lars-Yngve Ekström
Adjungerad - Viltmat: Lena Runér


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-10 2018-04-06