bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Patrik Blomsten

JaktCoach

En erfaren jägare, med mycket kunskap om jakt och viltvård

Ny Jägare - Du är en av många nya jägare som vill lära sig praktiskt om jakt och viltvård, tillvaratagande, hundar och skytte. Fler än någonsin växer upp i städer utan släkt eller vänner som jagar och kan ge introduktion till etisk och praktisk jakt.

Erfaren jägare - Du är en av oss som haft förmånen att få växa upp med jakt, eller haft en släkting eller vän som berättat, visat oss spår, växter, djur och hur man rör sig ute i skog och mark. Lärt dig att förstå sambanden och se helheten.

JaktCoach är där ni möts. JaktCoacher och nya jägare får tillträde till en grupp på facebook. Anmäl dig med namn, medlems- och telefonnummer till jaktcoach@stockholm-jagareforbundet.se

JaktCoachen gör ett inlägg och bjuder in till en dag. Det kan vara för att jaga,  gå med hund i drev eller spår, passa ett djur, stycka och få koppling till matlagning, ägna er åt praktisk eller teoretisk viltvård eller träna skytte. Aktivitet efter JaktCoachens möjligheter, mark och specialintressen.

Du som är ny jägare får tillfälle att uppleva i praktiken vad du läst om i teorin och att lära känna jaktkamrater, skapa dig ett kontaktnät inom jakt. Du kanske t o m får möjlighet en dag att komma med i ett jaktlag och få engagera dig i viltvården på "din" mark.

Du som är en erfaren jägare får möjlighet att faktiskt också lära mer... eftersom man aldrig blir fullärd och nya jägare ställer ju alltid nya frågor... Du bidrar till att vi får ännu fler jägare med hög etik och gott omdöme.
Du kan vara med som extra funktionär när UngaJägare eller JAQT har en aktivitet. Du och ditt jaktlag kan ta med en ny jägare vid enstaka tillfällen. Trivs du och din adept bra tillsammans, får ni naturligtvis fortsätta att träffas på Dianas stigar!

Ser fram emot att du hör av dig!
Jägareförbundet Stockholms län
Chris Edman2018-05-22 2020-10-29