JAQT - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Nanna Hamilton

JAQT

Jagande aktiva qvinnor i tiden.

Välkommen till JAQT Stockholms län!
Alla kvinnliga medlemmar är välkomna till JAQT Jägareförbundets kvinnliga nätverk. JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden. Vi har har många kurser, träningar, jakter mm speciellt för kvinnliga medlemmar. Syftet med JAQT är:

    • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
    • Vid mässor och i media visa att vi är många skickliga, kvinnliga jägare.
    • Skapa nya jaktliga kontakter och erfarenheter genom olika aktiviteter som jakt, skytte olika kurser och mycket mer.
    • Ge nya kvinnliga jägare ett brett utbud av vidareutbildning i praktiskt jakt och viltvård.

Vill du ha information om vad som är på gång?
Anmäl dig till vår maillista jaqt@stockholm-jagareforbundet.se
Och/eller gå med i vår Facebook-grupp JAQT Stockholms län

Varmt välkommen att delta på JAQTs aktiviteter!
Olivia Kiluk
JAQT-ansvarig styrelseledamot i Stockholms län


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-12 2018-05-22