bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Nanna Hamilton

JAQT

Jagande aktiva qvinnor i tiden.

Välkommen till JAQT Stockholms län!
Alla kvinnliga medlemmar är välkomna till  Jägareförbundets kvinnliga nätverk, JAQT (Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden) Vi har har många kurser, träningar, jakter mm speciellt för kvinnliga medlemmar.
Har du inte tagit jägarexamen än? Du är välkommen att följa med på JAQT-aktiviteter ändå. Ensam eller med en väninna som jagar.

Syftet med JAQT är:

    • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
    • Vid mässor och i media visa att vi är många skickliga, kvinnliga jägare.
    • Skapa nya jaktliga kontakter och erfarenheter genom olika aktiviteter som jakt, skytte olika kurser och mycket mer.
    • Ge nya kvinnliga jägare ett brett utbud av vidareutbildning i praktiskt jakt och viltvård.

Vill du ha information om vad som är på gång?
Anmäl dig till vår maillista jaqt@stockholm-jagareforbundet.se
Och/eller gå med i vår Facebook-grupp JAQT Stockholms län

Varmt välkommen att delta på JAQTs aktiviteter!
Margareta Brauns
JAQT-ansvarig styrelseledamot i Stockholms län


2013-02-12 2020-10-29