Samhällsnyttan - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Oscar Lindvall

Samhällsnyttan

Vad vi gör i Stockholms län

Länets jägare jobbar för och bidrar till samhällets arbete med jakt och viltförvalning, vilket faller inom ramen för det Jakt- och Viltvårdsuppdraget.  Det är bl a arbete med viltobservationer, inventeringar samt jaktlagens och kretsarnas rapportering. Den lokala kännedomen om viltet på den egna jaktmarken är viktig för viltvården, att få friska och livskraftiga viltstammar.

Rapporter och inventeringar i länet sammanställs. Specifika observationer av avvikelser i hälsotillstånd, förändringar i levnadsförutsättningar och beteenden får särskild uppmärksamhet. Viltövervakning pågår ständigt.

På vår jakt- och kursgård Bogesund pågår ett särskilt forskningsprojekt om rådjur i samarbete med SLU Grimsö forskningsstation. Nu ligger fokus på sambandet mellan fästingburna sjukdomar och vilt. Läs mer om projektet.

Eftersök på trafikskadat vilt. Tillsammans med Nationella Viltolycksrådet, viltolycka.se, och polis genomförs många eftersök i länet. Under perioden januari-oktober 2016 har 3174 olyckor rapporterats i Stockholms län. Under hösten ökar olyckorna, när djur byter sommar-vinter-bete, det är brunsttider och det dessutom blir mörkt med blöta eller hala vägbanor. Det finns många eftersöksjägare som dag och natt hjälper till att förkorta de vilda djurens lidande efter kollisioner med trafiken.

Utbildning är viktigt. Våra jakt- och kursgårdar Bogesund och Gålö har ett brett kursutbud. I kretsarna anordnas olika kurser och föredrag, främst under våren. Skytte, hundträning och eftersökskurser, jägarexamen och kurser om artkännedom och jakt på specifikt villebråd.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-11-09 2018-11-13