Skärgårdsrådet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Niklas Liljebäck

Skärgårdsrådet

I Skärgårdsrådet ingår representanter från länets jaktvårdskretsar som har kuststräcka och de tre sjöfågelföreningarna som finns i länet.

Skärgårdsrådet är en arbetsgrupp med uppgift att samordna jakt- och viltvårdsfrågor i Stockholms skärgård.  Skärgårdsrådet består av representanter från de åtta kretsar som täcker in länets kuststräcka. Adjungerat till rådet är ordföranden i länets tre sjöfågelföreningar (Roslagen, Mellersta och Södra). Skärgårdsrådets mest prioriterade frågor handlar om situationen för ejder, mink, mellanskarv och gråsäl samt de frågor som föranleds av det nationella Kustrådets verksamhet.

Projektet Rädda Sjöfågeln har under en följd av år varit det som dominerar rådets arbete, där minkfällor säjs till ett subventionerat pris mot att köparen förbinder sig att rapportera in minkfångst till Skärgårdsrådet för uppföljning. Förutom minkfällor erbjuds även grävlingfällor och knipholkar till försäljning.

Björn Meijer, Länsföreningens styrelse, skargard@stockholm-jagareforbundet.se
I Skärgårdsrådet 2017 ingår:   Denna uppdateras inom kort!
Per Modin, Hallstavik
Olle Anjou, Norrtälje Norra
Thord Jansson, Norrtälje Södra
Torsten Berg, Österåker-Vaxholm
Lars Sundgren, Nacka-Wermdö
Karl-Erik Larsson, Haninge-Tyresö
Thomas Lagerström, Nynäshamn
Linus Perdegård, Södertälje

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-09 2018-04-20