bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Mostphotos

Skyddjakt Skarv

Länsstyrelsens beslut gällande skyddsjakt skarv.

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter skarv den 1 april 2020 i Östersjön inom Stockholms län.

Beslutet liknar förra årets beslut och omfattar fyra typer av jakt -

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk
  4. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre

Totalt får 1 900 skarvar fällas.

Läs mer i beslutet om vem som kan bedriva skyddsjakt och vilka förutsättningar som gäller.

Den som jagar har en rapporteringsskyldighet efter genomförd jakt.

Länsstyrelsens beslut, formulär för rapportering mm. hittar du i denna länk -

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt/skarv/skyddsjakt-efter-skarv-2020-2021.html


2019-04-12 2020-06-08