bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skyddsjakt skarv 2018-2019

Beslut, anvisningar samt uppdaterad återstående kvot

Skyddsjakt skarv av Länsstyrelsen utfärdat beslut 21813-1741-2018   Länk till Länsstyrelsen.  

Enligt länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är en av förutsättningarna att Fiskarförbundet organiserar jakten.  Denna organisering har Fiskarförbundet uppdragit åt Jägareförbundet Stockholms län att bistå med. Nedan följer information om vad som gäller för varje enskild jägare för att följa denna del av beslutet.

Tilldelning och återstående kvot för skyddsjakt:

A - vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling 200 st. --- Jakten är AVLYST

B - vid utsättningsplatser 300 st. ----  Jakten är AVLYST

C - i fredningsområden för fisk 200 st. ----  Jakten är AVLYST

D - för att freda bestånd av abborre 1000 st. ---- NU 545 st kvar

Som jägare är det ditt enskilda ansvar
att anmäla deltagande i skyddsjakten till anmalanskarvjakt@stockholm-jagareforbundet.se Anmälan skall innehålla fullständigt namn, mobilnummer och e-postadress.
att inför varje jakt kontrollera återstående tilldelning här ovan samt uppfylla alla övriga villkor i beslutet jämte övriga lagar och förordningar.
att fälld skarv snarast (senast kl 20.00 samma dag) anmäls till anmalanfalldskarv@stockholm-jagareforbundet.se och meddela*
1) Vem som jagat 
2) Antalet fällda skarvar per del i beslutet med ref till A B C eller D
3) Dag och plats för respektive skarv 
4) Om fågel är ringmärkt 
5) Vilka förebyggande åtgärder som vidtagits 
6) Andra iakttagelser av intresse t ex jaktens effekt på skarv och andra fåglars sätt at uppehålla sig i området före och efter jakt

* samtliga punker är obligatoriska

Eventuella frågor besvaras av Länsstyrelsen Stockkholms län
Telefon: 010-223 10 00
stockholm@lansstyrelsen.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-04 2019-03-23