bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Hanna Oscarsson

Unga Jägare

Unga är viktiga för framtidens viltvård och jakt

Sverige behöver unga jägare som tar tillvara all kunskap och erfarenhet och fortsätter vårt viktiga arbete med viltvård och jakt. Fler än någonsin växer upp i tätort, utan den naturliga kopplingen till skogs- och jordbruk, ekologi och jakt. Vi jägare blir viktigare och viktigare för våra vilda djur.

UngaJägare är vårt nätverk för medlemmar upp till 25 år. Det spelar ingen roll var du bor i länet, du är alltid välkommen till UngaJägares jakter, utbildningar, träningar och evenemang. Även om du inte har jägarexamen än.
Unga Jägare har en "ledningsgrupp" av unga medlemmar som arrangerar jakter och andra aktiviteter.
Du blir inbjuden via Unga Jägares FACEBOOK eller INSTAGRAM. Du hittar allt vi arrangerar i kalendariet på Jägareförbundet Stockholms läns websida.
Vill du vara med på vår mejllista och snabbt få reda på när något händer?
Anmäl dig till ungajagare@stockholm-jagareforbundet.se

HÄR - AKTUELLA JAKTER MM FÖR UNGA JÄGARE!
Jakter har vi på våra jaktgårdar Bogesund och Gålö. Eftersom många jägare är engagerade i UngaJägare kommer vi även ut på andra marker. Det kan vara allt från nybörjarjakter med en utbildningsdel till jakter för mer erfarna unga jägare.
Skytte på olika banor i länet. Alltid någon som kan hjälpa dig och ibland har vi någon av Jägareförbundets skickliga jakt/tävlingsskyttar med som instruktör. Vi hyr skyttebiograf och kan använda länsföreningens egen skyttesimulator.
Kurser om olika jaktformer, olika vilt och viltvård. Hundar och eftersök.
Evenemang som Öppet Hus med många aktiviteter för våra unga jägare med nyfikna vänner.
Mässor där Jägareförbundet Stockholms län deltar hittar du också någon från UngaJägare.

Länsföreningens ungdomsansvarige, Mikael Norgren, hjälper oss med kunskap och erfarenhet, kontakter och praktiska detaljer. Du kan nå honom via ungdom@stockholm-jagareforbundet.se

ÄR DU LÄRARE ELLER UNGDOMSLEDARE?
Vi kommer gärna och berättar om natur och vilda djur! Vi kan ordna en fantastisk friluftsdag med många spännande och lärorika upplevelser. Kontakta ungdom@stockholm-jagareforbundet.se eller kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se

Kalender Unga Jägare

2013-02-12 2024-01-11