Jägareförbundet Uppsala län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Intressant läsning

Uppsala län 2020-08-14 Här är två länkar till med intressant läsning. En från Svensk Jakt om motioner som togs upp på årsstämman,  klicka här   för att läsa. Sen en från...

Intressant läsning från Svenskjakt.se från årsstämman

Uppsala län 2020-08-14 Ledamot petad ur Jägareförbundets styrelse Svenska Jägareförbundets årsstämma valde på nytt Torbjörn Larsson till ordförande. Nya ledamöter i...

Länsmästerskap i Hagelstig

Uppsala län 2020-07-21 lördag 8 augusti

Älvkarleby-Västlands JVK's hagelstig

Uppsala län 2020-07-07 Älvkarleby-Västlands JVK's har blivit tvungen att ställa in sin hagelstig. Skulle ha ägt rum lördagen den 15 augusti kl 08:00,...

Välkomna till ”fältviltvandring” på Hacksta

Uppsala län 2020-06-29 Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖR...

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Trögds äfo i Uppsala län

Uppsala län 2020-06-27 Till äso och äfo i Trögd Vi har nu sammanställt årets...

Covid-19 och jakten 2020

Uppsala län 2020-06-27 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi ta...