Jägareförbundet Uppsala län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Välkomna till ''fältviltvandring på Hacksta Gård

Uppsala län 2020-06-29 Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver sedan något år ett ”Fältviltprojekt”. Målet är att visa på...

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Trögds äfo i Uppsala län

Uppsala län 2020-06-27 Till äso och äfo i Trögd Vi har nu sammanställt årets spillningsinventeringen. Klicka på länken nedan. Kom ihåg att rapportera fällt övrigt vilt på...

Covid-19 och jakten 2020

Uppsala län 2020-06-27 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi...

Fantastiskt - Jakt med lös hund klassat som svenskt kulturarv

Uppsala län 2020-06-27 Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet har under flera år arbetat för att trygga jakten med lös hund, nu har vi nått...

Rovdjurssatsning

Uppsala län 2020-06-25 Samordnad satsning på rovdjur Som en del av förbundets...

Har du sett en mårdhund, tvättbjörn eller konstig ekorre?

Uppsala län 2020-06-18 Invasiva (skadliga) främmande arter blir allt vanligare i...

Interjakt Uppsala köper Svante Nilssons Vapen AB

Uppsala län 2020-06-17 Gå in på Interjakt Uppsalas Facebook sida för mer information.  

Kalender

Se alla aktiviteter

Nyheter angränsande län