Valberedning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedning

Håkan Nylund, Hållnäs (Sammankallande), hakan.hammarviken@gmail.com, 070-6776760       

Julia Marklund, Östhammar, marklund.julia@hotmail.com,  073-6842788                                   

Daniel Nyberg, Skärplinge,  daniel-elinge@live.se, 070-653 35 59                                            

Torbjörn Olsson, Uppsala, 3077olsson@telia.com, 070-6661819 

                                           
Håkan Domarhed, Bälinge, (personlig suppleant till Håkan Nylund), hakan.domarhed@telia.com, 070-2225257


P O Thorén, Enköping, peo.o.thoren@gmail.com, 070-5959831                                                   


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-28 2019-04-04