bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Pixabay

Jägarkonfirmation

Den bästa smällen är den där man lyckas få två flugor i samma smäll. Så tänkte Johan Stenberg, ungdomsteolog och Johan Lautmann, kyrkoherde i Balingsta pastorat. Vid sidan av sina arbeten i pastoratet är de båda jägare på fritiden. När ett par ungdomar under konfirmation uttryckte sitt intresse för jakten så väcktes tanken på att kombinera konfirmationsstudier med jägarexamen. På vissa ställen i landet har man lyckats genomföra denna kombination och tanken lockade i Balingsta.

2017-02-08

Till senaste konfirmationstillfället blev anmälningarna för få, så därför valde man att i kyrkans regi starta en samtalsgrupp och kombinera den med studier till jägarexamen. Detta gör man i samarbete med Torsten Berglund som arbetar med älgskötselområdet i Södra Hagunda. Den här samtalsgruppen ses som en träning till gruppen med blivande konfirmander som vill ta jägarexamen. För den tanken har man inte gett upp än. Till hösten hoppas man på att fler anmäler sitt intresse för konfirmation och jägarexamen i ett paket. En förutsättning för att få till denna spännande kombination är att fortsätta samarbete med JvK Södra Hagunda. Länsföreningen kommer, med spänning att följa detta projekt och vi hoppas verkligen att intresset blir så stort att det går att genomföra.

I september hoppas man i Balingsta pastorat ha en grupp med jägarkonfirmander igång.

Vid intresse för jägarkonfirmation kan man kontakta:

Johan Stenberg 018-39 51 71

johan.stenberg@svenskakyrkan.se

Sanna Graan Östlund, kommunikatör Uppsala Län

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick