Inställd jaktmässa - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Inställd jaktmässa

Jägareförbundet Uppsala Län har beslutat att ställa in den i samband med sitt 150 års firande planerade Jaktmässan på Ekebyboda skyttecentrum, Lördag den 17 augusti, 2019

2019-05-31

Det har under hand visat sig att vi inte lyckats leva upp till den bredd och omfattning när det gäller
deltagande av utställare och andra medarrangörer som vi haft ambition och avsikt att erbjuda våra
besökare.
Vår bedömning är att vi således inte kan erbjuda vare sig de utställare eller eventuella mässbesökare
den upplevelse och mångfald av upplevelser vi utlovat då vi marknadsfört vår ”Jaktmässa”.
Detta är givetvis väldigt tråkigt och en stor besvikelse för såväl de utställare som haft för avsikt att
förgylla vårt Jubileum genom sitt deltagande och för oss i styrelsen för JÄGAREFÖRBUNDET
Uppsala län som nu under en längre tid planerat och sett fram emot genomförandet.
Det beslut som vi nu fattat om att ställa in den planerade Jaktmässan känns om än tungt likväl som
det riktiga när vi inte upplever att vi skulle kunna leverera vad vi själva eller besökare har anledning
att förvänta sig.
Till alla utställare och medarrangörer som varit positiva till ett deltagande vill vi framföra ett stort
tack!
Hoppas på förståelse för vårt beslut
Med vänliga hälsningar
Jägareförbundet Uppsala Län

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick