Lyckad fältvandring på Krusenberg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Torsten Nilsson

Lyckad fältvandring på Krusenberg

Vädret kunde inte varit bättre. Stålande sol efter ihållande dagsregn mötte det tjugotal intresserade som kommit till Krusenberg för ”fältviltvandring”. Konceptet var nytt och osäkerheten stor kring intresset kring ”biotopvård” i syfte att gynna fältviltet i jordbrukslandskapet.

2019-06-28

Johan Larsson och jaktlaget på Krusenberg stod som värd med viltmästare Dan Persson från Svenska Jägareförbundet Region Mitt som exkursionsledare tillsammans med Johan.

Av de församlade var den övervägande delen fågelhundsägare, och givetvis jägare men även några allmänintresserade ickejägare hade lockats till Krusenberg. Dessvärre fanns inga aktiva jordbrukare bland deltagarna.

Jordbruket på Krusenbergs gård drivs av SLU som ekologisk odling. Något som i sig öppnar för ökade möjligheter till biologisk mångfald. Dessutom finns ett stort intresse från drifledningen att i samråd med jaktlaget möjliggöra olika anpassningar i form av viltåkrar, insådder av viltfröblandningar i kantzoner och anpassade växtföljder.

Dessutom tillåts jaktlaget anpassa bryn, åkerholmar och angränsande fältkanter för att skapa lämpliga skydd för viltet. Utsättning har även skett av såväl fasan som rapphöns under de två senaste åren sedan jaktlaget började sin verksamhet på Krusenberg.

 Förutsättningarna på Krusenberg är således mycket gynnsamma. Här finns rikligt med ”vinterbiotoper”, ”häckningsbiotoper” och ”kycklingbiotoper” - de senare med rikligt med insekter och solexponerat skydd. Jaktlaget bedriver dessutom aktiv predatorjakt och anpassad stödutfodring vintertid. Man ordnar även dressyrkurser för fågelhundar och fågelhundsträning samt jakt och jägarexamen. För mer information www.krusenberggard.se

Valet av Krusenberg som demonstrationsgård för ”fältviltvandringar” var vi alla väldigt nöjda med efter att under någon timme under sakkunnig ledning fått vandra runt i landskapet.

Dagen avslutades med medhavd fika och en titt på första fasankycklingarna som i väntan på utsättning ännu befann sig i en voljär på gården.

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick