Vildsvinsjaktutbildning för ungdom 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Torsten Nilsson

Vildsvinsjaktutbildning för ungdom 2019

Inte den första och inte den största! Vi skjuter inte heller vuxna suggor! Förväntansfulla och med ovanstående riktlinjer inpräntade inför kvällens ”grisvak” högg ett gäng ungdomar in med frisk aptit på grillkorv och mackor. Platsen var Forsmark den 28 juni där JÄGAREFÖRBUNDET Region Mitt arrenderar 900 ha av Sveaskog för bl.a. utbildningsjakter efter vildsvin.

Foto: Torsten Nilsson

2019-07-02

Gänget i det här fallet, en del ur det ”Ungdoms nätverk” som ungdomsansvarig i JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län Fredrik Gravemo håller på att bygga upp. 

Hela förmiddagen och en bit in på eftermiddagen har de åtta ungdomarna och en medföljande förälder suttit i skolbänken. En av ungdomarna hade visserligen tidigare fällt ett vildsvin men för flertalet var vildsvin något helt nytt. Jaktvårdskonsulent Stefan Holm har med power point bilder och omfattande egen erfarenhet invigt den kunskapstörstande skaran i alla väsentligheter som rör vildsvinets biologi och förvaltning samt jakt och jaktmetoder.

Teori i all ära men jakt är även ett hantverk som kräver både skjutskicklighet och omdöme.

På Forsmark släpps ingen jägare ut innan man visat sig både ha ett väl inskjutet vapen och även kan hantera detta. Efter teoripassen förpassades Stefan till markörgraven på Forsmarks långhållsbana.

Nu var det i stället Elin Runarsson som tog över ansvaret för den fortsatta utbildningen. Elin är förutom en väldigt duktig instruktör och skytt även delaktig i skötsel av utbildningsmarken i Forsmark, med uppgiften viltvård och tillsyn och påfyllning av de 10 olika foderspridarna vid vilka det vakjagas. Men kanske viktigast av allt, hon är också en duktig eftersöksjägare med tillgång till flera eftersökshundar.

Inskjutning blir första steget som alla klarar. Nu kommer etiken in och omdömet när det gäller hur och på vilka avstånd man rimligtvis bör eller inte bör skjuta. I detta fall enbart mot stillastående vildsvinsfigur. Ingen individuell skjutning utan alla skjuter i grupp två skott var i valfri takt. Först fristående utan stöd på 100 och 50 m med träffbilds-analys efter varje moment.

Även om den gemensamma eldkraften är samlad inom det markerade träffområdet så lyser det hål både utanför grisfiguren och i kroppsdelar som definitivt hade tvingat Elin och hennes hundar till nattligt eftersök. Frihandsskytte är svårt även för en rutinerad jägare!

Att skjuta med stöd kan vara ett alternativ, men det kräver att man vet hur det skall användas och har tränat. Elin och Stefan demonstrerar hur olika stöd kan användas, midjestödet ”björnstöd” samt benstöd med 2 och 3 ben.

På sätt som tidigare men nu med hjälp av skjutstöd fortsätter övningen. Långsamt samlas skotten efter hand tätare inom träffområdet, men ett eller annat skott skulle altjämt ha inneburit eftersök.

 Elin har även under skyttet sett att vapenanpassningen i några fall skulle kunna förbättra skyttet och visar hur man själv kan kolla detta och kanske med enkla medel kan bygga på kolvhöjden.

 Så har då passen lottats och de unga förväntansfulla lämnat grillplatsen och kommit till sina jakttorn. Några minuter efter kl 20 ekar de första två skotten. 21:50 hörs ytterligare tre snabba skott men nu i helt annan riktning. Klocka 23:00 skall jakten avslutas och samling ske till grillplatsen.

Tre fällda minde kultingar jämte de två lyckliga skyttarna samt myggen har gjort att det förutom jaktledningen redan kommit några till samlingsplatsen strax innan jaktstoppet.

22:59:30 ekar så ännu ett skott. Det var i ”Grevens tid” konstaterar Stefan men inte från ”Grevens bakpass” då skytten där redan lämnat passet.

Så småningom dyker en överlycklig vildsvinsskytt upp med sitt livs första fällda vilt, en liten galt på 20 kilo. Med blicken koncentrerad både på klockan och det rätta tillfället och myriader av mygg hade spänningen varit nästa olidlig.

Summering! Tre skyttar och fyra fällda kultingar varav två med klart avvikande färg - vitfläckiga som grävlingar - ett kort eftersök på 40 m på en redan död gris, en dubble och med två jägare som fått fälla sitt första vildsvin blev det en lyckad utbildningsdag.

I nattlampors sken får skyttarna sedan under instruktion väga och ta ur sina grisar innan man summerar dagen som nu blivit natt och man skiljs åt. För några återstår nu arbetet efter lite sömn att på hemmaplan att ta hand om sina grisar.

 

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick