Har du sett en mårdhund, tvättbjörn eller konstig ekorre? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Bild på en mårdhund Foto: Torsten Nilsson

Har du sett en mårdhund, tvättbjörn eller konstig ekorre?

2020-06-18

Invasiva (skadliga) främmande arter blir allt vanligare i Sverige, och om vi inte stoppar dem nu kommer vi få stora problem framöver. En undersökning visar att invasiva främmande rovdjur orsakar mer än hälften av det globala artutdöendet bland däggdjur, fåglar och reptiler.

Allt från nationella myndigheter till intresseorganisationer och miljöorganisationer jobbar hårt för att få kontroll över, eller helst helt utrota, de skadliga arterna som kommer in i landet.

Svenska Jägareförbundet har ett särskilt uppdrag att hitta och utrota skadliga främmande landlevande djur. Mårdhund är en av dessa arter, som vi jobbat med sedan 2008. De senaste åren har även tvättbjörn, nilgås, vattensköldpaddor, sibirisk jordekorre, bisam och några ytterligare arter tillkommit. Det svåraste med vårt arbete är att veta var djuren dyker upp och finns. När vi väl vet det är det få individer som undkommer.

Allmänheten är till stor hjälp genom att rapportera till oss när de sett ett invasivt främmande djur. Cirka 70 % av alla djur vi fångar har sitt ursprung i ett tips från allmänheten. Den viktigaste gruppen är jägarna, som dels har den artkunskap som behövs, och ofta har viltkameror på sin jaktmark. Hjälp oss i vårt arbete genom att skicka in observationer och bilder på djur som du tror kan höra till de främmande arterna. Som rapportör i ett eller flera jaktlag har du även möjlighet att sprida informationen till, och fråga jaktlagsmedlemmarna, om de sett någon invasiv främmande art. Gör gärna det!

Vad kan du göra?

  • Rapportera till oss om du ser ett invasivt främmande djur (se kontaktinformation nedan).
  • Var uppmärksam på bilderna från din viltkamera. Skicka in bilder på invasiva främmande arter eller djur du inte känner igen till oss.
  • Sprid informationen i ditt jaktlag!
  • Mårdhund, tvättbjörn och bisam får jagas året runt av den som innehar jakträtt, men rapportera alltid om du skjutit ett invasivt främmande djur så vi får koll på artens utbredning.
  • Övriga invasiva främmande djur nämnda ovan får bara avlivas av personer utsedda av ansvarig myndighet, det vill säga yrkesjägarna som arbetar inom Svenska Jägareförbundets projekt Invasiva Arter.

 

Rapportera till Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arter

tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

 

Telefon: 070-339 93 26

 

Läs mer: 

www.invasiva.se

 

Alla invasiva främmande arter, till exempel växter, kan även rapporteras till Naturvårdsverket via artdatabanken www.invasivaarter.nu

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick