LM i viltspår blir av - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Mostphotos

LM i viltspår blir av

lördagen den 15 augusti kl 09:00, Uppsala län

2020-06-13

LM i Viltspår genomförs 2020!

 

Den 7:e April gick information ut från hundkommittén att årets Länsmästerskap (LM) i Viltspår ställts in med hänvisning till läget med covid-19.

Hundkommittén har nu beslutat att ändra detta beslut då läget idag till viss del förändrats. Folkhäsomyndigheten och MSB ger idag i sina rekommendationer möjlighet att genomföra aktiviteter som ej överstiger 50 personer. Observera dock att vi följer utvecklingen noga och vid förändringar kan vårt beslut ändras.

LM i Viltspår 2020 kommer att genomföras 15/8 men i annan form än vad som brukligt gjorts de drygt 30 år vi genomfört mästerskapet i Uppsala län. Tävlingen genomförs i år som rörliga prov runt om i länet där varje domare har max två ekipage att döma vilket säkrar att färre än 10 personer genomför aktiviteten. Tävlingen är som tidigare år en inofficiell tävling och ansvar att planlägga och genomföra aktiviteten ligger i år på hundkommittén och ingen enskild krets.

Vissa av våra kretsar i länet har per idag redan genomfört sitt kretsmästerskap i Viltspår och har därmed en möjlig representant utsedd till LM i Viltspår 2020. Alla kretsar har naturligtvis möjlighet att som vanligt anmäla en representant och det är glädjande om det finns möjlighet i kretsarna att genomföra ett kretsmästerskap innan LM:et. Viktigt att poängtera är att de inte är ett krav med ett genomfört KM för att skicka en representant från kretsen.

LM i Viltspår 2020 kommer i år även att vara uttagningstävling till Regions/Riksmästerskap i Eftersök i det fall det genomförs 30/8 i Storfors Värmland.

Vi i hundkommittén tillsammans med länsföreningen i Uppsala län är glada att vi även i år med alla utmaningar för vårt samhälle kan genomföra LM i Viltspår på ett säkert sätt!

Thomas Lindahl

Länsansvarig Hund

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick