Var försiktiga i naturen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto : Bengt Undén

Var försiktiga i naturen

2020-06-09

Nu är tiderna för föryngring i full gång, nya generationer vilt föds och skall klara sig genom ibland svåra situationer. Alla uppmanas att vara försiktiga när ni är ute i skog och mark. Tänk på de nyfödda, tänk på att de behöver lugn och ro och rör inte de nyfödda om ni träffar på dem.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick