Jägareförbundets styrdokument - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Jägareförbundets styrdokument

2020-09-12

Det sker idag många diskussioner i olika forum som jaktlag, kompisar emellan, privata kretsar och inte minst på sociala medier och annorstädes. Diskussionens vågor går ibland höga och ibland även med mindre faktatbaserad argumentation. Framför allt gäller det inom områdena varg, älg och vildsvin. Då kan det vara bra att veta vad Svenska Jägareförbundet står för och hur förbundets handlingsplaner ser ut. Nedan finns länkar till några av förbundets styrdokument. Läs dem gärna och diskutera och argumentera med fakta. Det brukar ge bäst resultat!

 

 

På den sammanfattande sidan finns länkar till ytterligare styrdokument, till exempel vapenpolicy och handlingsplaner för de olika rovdjuren björn, järv och lo. Dessutom finns där länkar till de jaktetiska riktlinjer som Svenska Jägareförbundet står för. Ta del av informationen och ta diskussionen faktabaserat – det brukar ge bäst resultat!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick