Jägareförbundets Eftersökskurs, Fortsättning: Individspårning och Spårteknik - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Mostphotos

Jägareförbundets Eftersökskurs, Fortsättning: Individspårning och Spårteknik

2021-05-24

Nytt Kurstillfälle: Uppland – Skyttorp 30 km norr Uppsala, den 6/6 – 11/7.

 

Kursen är ämnad för de, som gått Jägareförbundets eftersöksutbildning och vill lära hunden individspårning och en förbättrad spårteknik. Även ekipage med mindre erfarenhet av eftersök/viltspår kan tillgodogöra sig kursen, då spårträningen sker från grunden. Grundträningen för Individspårning och Spårteknik sker till att börja med på hårt underlag, (grus, asfalt) med en ID-spårstart och släpad klöv alt. sprejat spår. Svårigheter, som återgångar, korsande vilt/blodspår, spår av annan individ av samma viltslag, person och hundspår tränas och kontrolleras senare i enskild träning eller i gruppövningar förlagd till skogsterräng.

Efter kursen skall hunden (och föraren) ha lärt sig att noga följa i lagom takt ett individuellt viltspår, som de anvisats eller tagit upp, och följa det uthålligt till spårslutet, utan att störas av andra korsande vilt/blodspår, hundar, eller personspår.

 

Kurslängd: Kursen består av fyra gemensamma sammankomster (ca 16 tim.) söndagarna 6/6, 20/6, 4/7 och 11/7, kl 09-13 och fyra enskilda planlagda träningar dessemellan.

 

Covid anpassning: Kurssammankomsterna är helt förlagda utomhus. Vi kommer att hålla avstånd. Den som känner misstänkta symtom stannar hemma. Åk enskilt.

 

Kurstart: Söndagen den 6 juni kl 09 vid Bergtäkten, Skyttorp 30 km norr Uppsala.

 

Kursavgift: 1 500 kr, betalas efter kursstart

 

Kursledare: Eftersöksinstruktörerna Solveig Rosén och Hans Pettersson. För mer information och anmälan kontakta kursledaren Hans Pettersson per telefon 070-20 55 158 eller e-mail hansivan.pettersson@gmail.com

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick