Positiv medlemsutveckling inom Jägareförbundet Uppsala Län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Positiv medlemsutveckling inom Jägareförbundet Uppsala Län

2021-06-24

Man brukar säga att ensam är stark och så kan det vara. För oss inom Svenska Jägareförbundet kan vi vända på talesättet och säga; ”Ju flera vi blir – desto starkare blir vi”! Och ett starkt Jägareförbund, på riksnivå, på länsnivå och på kretsnivå är viktigt. Då kan vi verka på ett positivt sätt för jakten viltet och naturligtvis för alla våra medlemmar. Därför ett stort tack till Er alla som bidrar till ett starkt förbund och dit nya medlemmar söker sig.

 

För Jägareförbundet Uppsala Län är medlemsutvecklingen positiv. Vi är idag 6875 medlemmar vilket sedan juni 2020 är en ökning med över 100 medlemmar. Sedan juni 2018 har vi ökat med 300, mycket bra! En stark ökning och över den målsättning vi satt. Låt oss fortsätta att jobba för att få flera medlemmar och att fortsätta att öka vår styrka, för en positiv utveckling av förbundet och framför allt så att vi är och förblir starka i bevarandet och utvecklingen av den svenska jakten.

 

Hanna Larsson

Medlemsansvarig Jägareförbundet Uppsala Län

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick