bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Pass upp – nya jakttider kan gälla för just din favoritjakt!

2021-08-24

 

Årets beslut från regeringen gällande nya jakttider med mera kan innebära att just din favoritjakt är ändrad i ett eller annat avseende.

 Ett gott råd är att läsa årets jaktidstabell och de nya reglerna lite extra då de redan, från 1 juli i år, börjat att gälla. Det kan gälla datum, tid på dygnet eller rent av att aktuell art inte längre får jagas under allmän jakttid. Exempel på det senare är alfågel, småskrake, sädgås, havstrut och björktrast.

Oavsett vilket så är vi alla som jagar själva ansvariga för att känna till vilka lagar och regler vi har att rätta oss efter. Gör vi bort oss duger det inte att säga ”jag visste inte…

Jakttiderna för exempelvis älg, rådjur, vildsvin, hare, järpe, orre, tjäder, ejder, mård och inte minst ripa är helt eller delvis förändrade beroende på vart i landet man befinner sig.

För Uppsala med fler län noteras att allmän jakt på järpe är slopad och jakten på ejder är slopat i hela landet. Jakt på gråsäl sker som licensjakt med en kvot om 2000 djur i hela landet.

Jagar du med hund finns också en hel del nytt att ta del av. Exempelvis att hundanvändningen för grävling på hösten samt räv på våren kortas ner. I de nya jakttiderna får du inte släppa hund som förföljer grävling förens 21 augusti, alltså 3 veckor senare än tidigare. Räv får man inte jaga med hund som förföljer efter 28(29) februari.

Likaså när det kommer till den för jaktförordningen knutna bilaga 4 som reglerar skyddsjakt på enskilds initiativ, såsom för hjort, skarv, gås och säl med flera. Exempelvis gäller att skyddsjakt på storskarv får ske mellan 1 augusti och 28(29) februari vid eller inom 300 meter från rörliga fångstredskap samt inom fredningsområden för fisk. Man får även skyddsjaga storskarv året runt vid fiskodlingar och utsättningar.

Du kan läsa mer om alla förändringarna i de nya jakttiderna för ditt län här:

Här är de nya jakttiderna i ditt län

 

Anders Fredriksson, 010-58 47 242

Jaktvårdskonsulent

---------------------

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick