RAPPORTERA ROVDJURSIAKTTAGELSER! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

RAPPORTERA ROVDJURSIAKTTAGELSER!

2021-09-29

Oktober månad står för dörren med efterlängtade hundsläpp och en snart stundande älgjakt. Tyvärr är detta på vissa håll i länet även förenat med oro för vargangrepp på ens fyrbenta jaktkamrat. Kanske upptäcks det också att någon redan jagat av markerna och lämnat tydliga spår efter sin jakt?

Det är nu med många jägare ute i markerna möjligheterna ökar att hitta rester efter rovdjursslaget vilt. Det är också härigenom vi kan få en samlad och tydlig bild av rovdjursförekomsten i länet!

Från Jägareförbundet Uppsala läns sida vill vi verkligen uppmana till att RAPPORTERA alla spårtecken efter stora rovdjur vare sig det gäller lämnade kadaver, spåravtryck, åtelkamerabilder eller direktiakttagelser.

Vad vi som jägare kan dokumentera ifråga om rovdjursförekomst är oerhört viktigt i strävandena att få till en framtida fungerande rovdjursförvaltning. Ladda därför ned appen SKANDOBS.SE

 

Torsten Nilsson
Ordförande Jägareförbundet Uppsala län

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick